Gepost op 10.03.2014door
Beste KSA-er, oud-KSA-er, ouder of sympathisant,
 
In de afgelopen weken zijn er weer een aantal belangrijke mijlpalen in ons dossier genomen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat door de gemeenteraad op 19 december 2013 definitief werd vastgesteld, is op 6 februari ll. door de deputatie goedgekeurd. Na publicatie in het Staatsblad in de eerste week van maart, zal het in werking treden rond 21 maart. Onze architecten zijn momenteel bezig met het bouwaanvraagdossier dat we in de eerste helft van april willen ondertekenen en indienen.  Dit met als doel om tegen de zomer een stedenbouwkundige vergunning te bekomen.
Op de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep, zal de startdatum van de werken wellicht worden vastgelegd. 
 
Ondertussen werken wij verder aan ons budget ( dat voor 2/3 werd gefinaliseerd ), en dit via verschillende wegen: 
 
1)  Eens de stedenbouwkundige vergunning een feit, hopen we het ingediende subsidiedossier te kunnen afronden. 
2) Begin februari werd een ingediende aanvraag voor steun bij CERA  goedgekeurd voor een bedrag van 2500 euro.
3) Verder zijn er de akties van ons steuncomité, waarvan de eerstvolgende het gokartrace weekend is ( www.ksagokartrace.be ) . Tijdens dit weekend zullen wij ook informatie omtrent het bouwproject voorzien.
4) Nu de eerste lotenlening volledig is afgerond , werd nog een 2e ( kleinere) lotenlening door de VZW  uitgeschreven met quasi identieke uitgiftevoorwaarden  ( terugbetaling vanaf eind 2015 , eveneens over periode van 10 jaar )  –> klik hier voor meer info.
5) Ten slotte is het ook nog steeds mogelijk om schenkingen te doen ten voordele van ons project , welke nog steeds  ( jaarlijks) fiscaal aftrekbaar zijn via KSJ Nationaal. 
 
Voor een meer gedetailleerd ovezicht van onze financiën verwijzen wij u graag  naar onze infoavond van 22 april 2014 ( aanvang 20 uur) in jeugdhuis Den Trechter.  Naast een update van onze financiën zal er ook nieuw grafisch materiaal beschikbaar zijn van de plannen.  Tevens zullen wij daar uit de doeken doen welk stuk van de werken wij zelf willen uitvoeren en waarvoor wij helpende handen kunnen gebruiken.
LogoBC

Laat een bericht achter