Een chronologische geschiedenis van onze KSA-lokalen:

1926

Oprichting van een katholieke studentengilde in Zwijndrecht.

1928

De studentengilde kiest de naam ‘Vlaamse Kerels’.

1931

De Vlaamse Kerelsbond sluit zich aan bij de KSA.

De bond (toen nog een jongerenvereniging) vergadert in een bovenzaaltje van het toenmalige Gildenhuis.

Nadien had de KSA een lokaal in het ijsmagazijn van Donckers (Dorp Oost)

en in de achterbouw van de ouders van Aimé Bryssinck (hoek Statiestraat).

1942

Oprichting VKSJ.

1950

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht staakt haar werking.

1954

Heroprichting van KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht.

De KSA’ers komen samen op de chiroterreinen (hoek Smisstraat – A. Borinstraat).

1956

KSA krijgt eigen terreinen in de Laarstraat en bouwt een houten lokaal.

De oprichting van de jongknapen zorgt voor een groei van het ledenaantal.

1960

Het houten lokaal in de Laartstraat wordt vervangen door een lokaal in Ytong.

1969

Eerste spadesteek nieuwe lokalen A. Borinstraat (huidige locatie).

1970

Opening nieuwe KSA-lokalen (op die terreinen staan ook de lokalen van VKSJ, KAJ en een garage van de civiele bescherming).

1974

Oprichting leeuwkes.

1979

De KSA-lokalen gaan in vlammen op.

1980

Nieuwe KSA-lokalen waar we tot op heden nog steeds gebruik van maken.

jaren ’80

KSA verliest terrein aan sportterreinen.

1991

VKSJ Zwijndrecht staakt haar werking.

KSA Vlaamse kerels Zwijndrecht wordt een gemengde beweging.

KSA Krijgt een deel van de VKSJ-lokalen.

jaren ’90

Bouw Administratief Centrum

KSA verliest terrein aan de inrichting van het Binnenplein

De voormalige VKSJ en KAJ-lokalen worden afgebroken.

1997

Oprichting Steuncomité: fondsen verzamelen om de latere bouw van een KSA-lokaal te financieren.

Sindsdien organiseerde het steuncomité de:

– zesurenloop,

– Halloweensfuif,

– Gokartrace,

– Cafés in ‘t Park,

– Comedy-optredens,

– wijnproefavond,

– verkoop jubileumbier “Vlaamse Rekel”

2001

Opstarten jongleeuwkes (zonder banlokaal)

2002

Opstarten aspiranten (zonder banlokaal)

2008

Opstarten tijgerkes (zonder banlokaal)

jaren ‘2000

Onzekerheid over locatie nieuwe KSA-lokalen. Gesprekken met gemeentebestuur en Dienst Ruimtelijke Ordening: diverse locaties:

– aan de chiro-lokalen

– huidige KSA-terrein

–> definitieve locatie:

– R. Orlentstraat: oud voetbalterrein aan eerste bocht

2010

Stroomversnelling. Gemeente wil overeenkomst opstellen.

Plannen nodig voor RUP.

Zoektocht naar architecten.

december 2010

Plenaire staf (KSA + oud-KSA + ouders) stellen architecten aan

februari 2011

Oprichting Bouwcomité door plenaire staf

Eerste presentatie architecten

maart 2011

Goedkeuring structuur Bouwcomité door plenaire staf

oktober 2011

Oprichting vzw ‘Vlaamse Kerels’