De totale kostprijs van het project bedraagt 450 000 euro.  Het reeds gespaarde bedrag zal worden aangevuld met subsidies en een renteloze lening. Het resterende deel werd ingevuld met  giften.  Hiertoe werden een 3-tal doelgroepen afgelijnd, met name oud-KSA, kerkelijke organisaties en het bedrijfsleven. Via KSJ nationaal zijn deze giften fiscaal aftrekbaar (voor 45%), zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Het budget is samengesteld uit: eigen middelen, subsidies, giften (fiscaal aftrekbaar), renteloze lening, oblitgatielening.

 

Voor giften vanaf € 40 kan u een attest ontvangen, waardoor deze gift fiscaal aftrekbaar (voor 45%) wordt. U doet dit door dit bedrag te storten op rekeningnummer BE98 7865 8704 5293 (BIC GKCCBEBB) van de ‘vzw KSJ-KSA-VKSJ Landelijk Verbond’ met de vermelding “vzw Vlaamse Kerels – KSA Zwijndrecht (5913)”. Het is noodzakelijk deze mededeling te gebruiken, zodat de rekeninghouder uw gift aan ons kan bezorgen.

 

 

 

Affordable essay writing support, whether it’s online or at the true world, can be really a crime of which you ought to really be created aware

It’s true, you read it right. By using cheap essay writing service, you may wind up getting the hard-won https://clubessay.com/ money wasted and cheated. Read on to discover several of the absolute most usual frauds that are committed by these businesses and the way you can protect your self from these.