Gepost op 9.03.2014door
Geachte KSA-er  en/of sympathisant,
 
Na het succesvol rondmaken van de eerste lotenlening die door de VZW werd uitgeschreven , hebben wij nu een 2e lotenlening uitgeschreven. De uitgiftevoorwaarden zijn vergelijkbaar aan die van de eerste, met name een terugbetalingstermijn van 10 jaar, ingaand vanaf de Algemene Vergadering van eind 2015.  De loten hebben een nominale waarde van 100 euro en verwerven geen intrest. 
 

Hoe intekenen?

Onderaan deze pagina zijn inschrijvingsformulieren beschikbaar. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de raad van bestuur van de vzw. Vervolgens stort u het bedrag op de rekening van de vzw, BE47 8601 1591 5180 – BIC SPAABE22. Als de vzw uw inschrijving en betaling ontvangt, wordt u opgenomen in het register van obligatiehouders van de vzw Vlaamse Kerels en ontvangt u de obligatie, voorzien van de nodige handtekeningen.
LogoBC

Laat een bericht achter