Gepost op 22.10.2013door
Beste KSA-er , oud-KSA-er of sympathisant.  In het kader van het ruimtelijk uitvoerginsplan is het openbaar onderzoek  lopende ( tot 18 november e.k.).  Door het noeste werk van onze architecten/stedenbouwkundigen zitten we op schema wat dit dossier betreft. 
Op de vergadering met de architecten van 17 oktober ll. werden de laatste knopen rond materiaalkeuzes doorgehakt ( alle contouren en afmetingen lagen reeds eerder vast ). Dit maakt dat de architecten niet alleen verder kunnen werken aan de detailtekeningen , die zij rond de jaarwisseling hopen te finalisere ( en als update van de oudere versie op de website te presenteren).  Daarnaast hebben zij samen met Stefan en Davy alle offertes opgelijnd zodat in de eerder opgemaakte kostenraming de laatste schattingen ook kunnen worden vervangen door offerteprijzen. 

Met  het administratieve en ‘plan’-luik op schema,  gaan we onze aandacht nu terug meer richten op de financiële kant van de zaak en de uitvoering van de plannen.  In bijlage ziet u een update van onze budgettering.  Dit najaar starten wij een nieuw ‘fundraise offensief’ om de laatste gaten dicht te rijden. Zo willen wij niet alleen de lotenlening afronden ( ca. 1/5 van het aantal loten te gaan), maar gaan we ook ons project opnieuw persoonlijk aan particulieren en bedrijven voorstellen om de ca. laatste 8 % van ons budget te verzamelen.

Ten slotte is het de bedoeling om de hogeraangehaalde detailplannen dit voorjaar te presenteren alsook de uitvoering voor te bereiden. Dit laatste zowel voor wat betreft het luik dat door aannemers zal worden gedaan als voor wat betreft zaken die we in eigen beheer willen doen.

Om dit alles in detail toe te lichten, zullen wij (naast de geregelde updates op deze site) een infoavond organiseren in de 2e helft van april 2014. De precieze datum zal op de volgende plenaire staf en raad van bestuur van de VZW worden vastgelegd en in de loop van de maand november worden meegedeeld.
PS: De grafiek met de ‘stand van zaken’ is aangepast.
 

Laat een bericht achter