Gepost op 11.02.2013door
Tijdens de wintermaanden hebben we niet stilgezeten.  Het dossier van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan zit op schema en we hebben nu voor het eerst een tijdslijn ( zowel voor de afwerking van het RUP, de aanvraag van de bouwvergunning als de start van de eigenlijke werken).  Zonder vertraging zijn deze laatste gepand in Q3 of Q4 van 2014, zoals u kan zien in de bijgevoegde schemata.  Op de laatste vergadering met de architecten werden nog enkele kleine wijzigingen aangebracht aan de plannen, ingegeven door het advies van de brandweer en de toegankelijkheidsadviezen. Deze aangepaste ontwerpen kan u eveneens bekijken via de onderstaande link.  De detailtekeningen kunnen dan ook verder worden uitgewerkt door onze architecten en ook de kostenraming is inmiddels verder gedetailleerd (nu ook met inbegrip van omgevingswerken) . Het voorzien budget werd daarbij nog iets opgetrokken, voornamelijk omdat we de marge voor eventuele overschrijding van het budget hebben verdubbeld.  

Langs de ‘inkomsten’ zijde werd er ondertussen ook progressie geboekt.  Er werd ondertussen iets meer dan 30.000 euro aan schenkingen opgetekend (hoofdzakelik via oud-leiding) en op dit vlak hebben we nu net een nieuw initiatief gelanceerd naar een heleboel kerkelijke organisaties en particulieren toe.  Een derde initiatief  volgt later dit jaar.  Een update van het grootste subsidiedossier werd deze maand ingediend, waarbij we nu alle benodigde bijlagen hebben kunnen aanleveren (op één na),  dit in tegenstelling tot bij de eerste (proef)indiening vorig jaar.  Ten slotte hebben we ook een aantal stappen voorwaarts geboekt met betrekking tot het bedrag dat we renteloos willen lenen. Wij hebben de  toezegging van renteloze leningen via particuliere weg,  en om het resterende bedrag (van de in totaal  90.000 euro die gebudgetteerd  werd) bij mekaar te krijgen, werd er de lotenlening die we eind 2012 hebben gelanceerd en waar wij voornamelijk onze leden, ouders en hun familie aanspreken. Van de in totaal 400 beschikbare loten ( van 100 euro) zijn er ca. 190 verkocht.  Tenzij u reeds hebt ingetekend, willen wij nogmaals uw aandacht en die van u familie vragen voor dit initiatief, waarover u alle informatie kan terugvinden via deze link.   Ook schenkingen zijn nog steeds mogelijk ( zie rechterkolom van deze homepage). 

Om af te ronden geven wij u ook nog mee dat er later dit jaar ( wellicht vlak na de zomervakantie) een nieuwe info-avond georganiseerd zal worden. Wij hopen u tegen dan een sluitende begroting te kunnen presenteren. 
.
mvg,
de stuurgroep
.
In bijlage de documenten waar naar gerefereerd wordt :
.
.

Laat een bericht achter