Geachte KSA-er, oud-KSA-er, ouder of sympathisant,

In het afgelopen jaar is het u wellicht reeds ter ore gekomen dat  we bezig zijn met de plannen voor een nieuw KSA lokaal.  Er is ondertussen reeds hard gewerkt en  een aantal essentiële stappen zullen  tegen het einde van de zomervakantie worden afgerond.  Naast de erfpachtovereenkomst met de gemeente, het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan ( RUP)  zullen ook de eigenlijke bouwplannen de definitieve ontwerpfase hebben bereikt.

In november 2011 werd het project voor een eerste keer voorgesteld in jeugdhuis Den Trechter.  Om u een update te geven , organiseren wij op maandag 10 september 2012  een nieuwe infoavond. Niet alleen zullen hogervermelde plannen worden voorgesteld, maar er zal ook worden ingegaan op de financiering van het project en de timing.  Er zal ook een stand van zaken worden gegeven van de lopende offertes, dit gekoppeld aan een voorstelling van wat we nog ontberen.

Deze netwerkavond zal doorgaan in D’Ouwe Werf ,  Statiestraat 3 te Zwijndrecht ,die we die avond volledig tot onze beschikking hebben.  De aanvang is voorzien om 20 uur. De nodige documentatie zal worden voorzien en ook catering zal worden voorzien.  Met het oog op dit laatste, zouden wij u willen vragen om een seintje te geven via bouw@ksazwijndrecht.be .  U kan alles ook nog nalezen op onze website https://lokalen.ksazwijndrecht.be.

In de hoop u die avond te mogen begroeten, verblijven wij ,

Met vriendeljke groeten,`

Het bouwcomité