Gepost op 8.12.2014door

Geacht KSA-er, ouder , oud-KSA-er en/of sympathisant,

 

De laatste weken is er zeer hard gewerkt op verschillende vlakken. De praktische uitvoering van het lokaal, de financiering er van, de voorbereiding van de verschillende activiteiten van het steuncomité,… Dit alles met maar 1 doel: onze intrek nemen in het nieuwe lokaal, hopelijk in 2015 !!!!

 

Na de eerste spadesteek eind september hebben Jorik, Dave en Stefan  en ons architectenduo niet stilgezeten. Na publiceren en versturen van de lastenboeken werden voor het eerste deel van de werken (wind- en waterdichte ruwbouw) ondertussen de nodige offertes bekomen. Op 5 november ll. werd dan ook een aannemer aangesteld voor  de bovenbouw, het grootste stuk van de werken. Pas hierna kon de stabiliteitsstudie worden opgemaakt, welke ondertussen in ons bezit is, zodat nu ook offertes voor de onderbouw/fundering beschikbaar zijn. De echte start van ons project komt nu dus wel heel dichtbij. Afgelopen weekend werd de oude omheining afgebroken, zoals u in de foto’s kan zien en planning is dat in de week voor kerstmis met de graafwerken wordt gestart. De eigenlijke opbouw is, volgens de laatste berichten, gepland voor maart 2015.

IMG_4511b

 

Ondertussen heeft ook onze werkgroep financiën niet stilgezeten. De nodige financiële middelen zijn vergaard om niet alleen de opbouw (t.e.m. wind- en waterdicht) te doen, maar ook voor deel 2 van de afwerking is reeds een groot deel verzameld. Toch zijn voor dit laatste luik (en voor de omgevingswerken) nog extra fondsen nodig. We willen dit doen door nog een aantal schenkingen binnen te halen (waarvoor op dit moment al gesprekken aan de gang zijn), enkele kleinere subsidiedossiers in te dienen, opnieuw deel te nemen aan de ING actie en last but not least onze 2e lotenlening verder aan de man te brengen. Op dit moment zijn daar zo’n 70 loten van verkocht en ik nodig jullie dan ook uit om er voldoende reclame voor te maken!! Wij voorzien dan  ook een (laatste ?) fundraiseoffensief kort na de jaarwisseling om dit objectief te halen, maar zijn bijzonder hoopvol wat dat betreft. Ik wil via deze weg ook al die mensen bedanken die intekenden op de 1e lotenlening en die bij de (eerste) trekking ervan in oktober 2014 hun centen niet terug hebben opgenomen of geherinvesteerd hebben in de nieuwe lotenlening.

 

Ten slotte wil ik u ook uitnodigen. Zoals u misschien reeds bekend is organiseren wij ook volgend jaar opnieuw een feestweekend en dit op 3,4 en 5 april 2015. Dit zal niet meer opgebouwd zijn rondom de gokartrace, wat niet wegneemt dat het even leuk zal zijn. In de voorbije maanden werd het programma gefinaliseerd, werden afzonderlijke werkgroepjes voor de verschillende activiteiten gemaakt, de nodige contracten en materialen vastgelegd. Het volledige programma zal zeer binnenkort via het daghet, de website  en andere kanalen bekend worden gemaakt, maar ik kan u alvast zeggen dat de vrijdagavondfuif (met hernieuwd concept), het eetmaal, het petanquetornooi, de ronde van vlaanderen en de quiz op het programma blijven staan. Daarnaast zijn er een aantal nieuwkomers in ontwikkeling zoals een lasershootwedstrijd, een fietstocht (voor geoefende fietsers !) en een fietstornooi op rollen (de competitieve vervanger van de gokartrace). En uiteraard verliezen wij ook de allerkleinsten niet uit het oog. Naast een vlaamse kermis en spelen, wordt er op zondag een paaseierenraap en een kinderfuif georganiseerd.

Maar ik zou u allen vooral ook willen uitnodigen op vrijdagavond 3 april 2015. Wij organiseren die avond namelijk een receptie/walking dinner  waarop wij alle sponsors van ons feestweekend  en alle mensen en organisaties die ons financieel hebben geholpen bij het lokaalproject, uitnodigen. In een klein formeel stukje zullen wij de stand van zaken van ons lokaalproject toegelicht (indien mogelijk zelfs aangevuld met een korte site visit) en er de nodige duiding bij geven. Het geheel wordt ook muzikaal opgeluisterd en zal nadien overgaan in een praatcafe/bodega.  Gelieve de datum alvast vrij te houden. Wij zullen u niet alleen nog een herhalingsmail sturen maar u bovendien ook nog een formele uitnodiging laten geworden.

 

Verder zal er in 2015  een meiboomactie plaatsvinden op de nieuwe site in de R. Orlenstraat, is er in november de geplande recordpoging munttapijt leggen en kunnen wij hopelijk ook nog 2 officiële plechtigheden vieren, met name de inhuldiging van het nieuwe lokaal en het afscheid van het oude.

 

Rest mij enkel nog om u nogmaals te bedanken voor uw steun en u te vragen om de datum van 3 april 2015 vrij te houden .

 

 

Namens de VZW en KSA,

 

 

Koen De Decker

Laat een bericht achter