Gepost op 8.10.2014door

Beste KSA-er of sympathisant,

Twee weken geleden vond onder een stralend zonnetje de eerste spadesteek plaats van het nieuwe KSA lokaal. De opkomst was groot en het was een aangename namiddag. Foto’s kan je op deze website vinden of op onze facebookpagina ‘KSA Zwijndrecht bouwt’.  Wij willen u langs deze weg nogmaals danken voor de steun die we tot op heden mochten ontvangen en voor uw aanwezigheid die zaterdag.

Hierbij nog een korte update van ons project :

De lastenboeken van luik 1 (t.e.m. winddichtheid) zijn de deur uit en wij willen ons eind oktober buigen over de bekomen offertes.  Het is onze bedoeling om nog dit kalenderjaar de voorbereidingswerken uit te voeren en de betonplaat te leggen. Na een (hopelijk korte & zachte) winter is het dan de bedoeling om de eigenlijke opbouw te doen. In parallel wordt het aanbestedingsdossier van luik 2 (afwerking en omgevingswerken) verder opgemaakt door onze architecten en door de 3 oud-leiders die de uitvoering van de werken mee gaan coördineren (Stefan Janssens, Dave De Bock en Jorik Bettens). Deze laatsten gaan ook mee de werken die we in eigen uitvoering gaan doen, in goede banen trachten te leiden. Specifiek voor luik 1 zal één van de grootste onderdelen het aanbrengen van de gevelbekleding zijn. Mensen die zich geroepen voelen om hierbij te helpen of vaklui die dit deelproject mee willen helpen sturen, kunnen daartoe altijd contact opnemen via één van de email-adressen onderaan. Mensen die minder handig zijn maar toch willen helpen, kunnen dit op andere manieren. We gaan de nodige catering moeten voorzien voor onze werkmannen en we hebben naast de eigenlijke bouwwerken ook nog een aantal activiteiten gepland voor volgend jaar .

Deze activiteiten kaderen allemaal in de financiering van het project, hetgeen mij bij een update van het financiële luik brengt. Onze lotenlening loopt ondertussen verder en naar aanleiding van de eerste spadesteek ging er weer een groot ‘lot’ de deur uit.  Verder mochten wij ook nog enkele gulle schenkingen ontvangen en werden wij ook geselecteerd bij de 3 finale maatschappelijk verantwoorde projecten die van Arcadis 2500 euro ontvangen. Daarnaast werd het dossier dat wij bij cvba Socrowd indienen goedgekeurd door hun kredietcel.  Bovendien heeft KSA zelf eveneens een gulle schenking gedaan aan de VZW, wiens financiën compleet los staan van die van de feitelijke vereniging. De door hen georganiseerde aktiviteiten hebben meer opgebracht dan nodig voor hun werkingskosten, en de VZW is de huidige leidingsploeg dan ook bijzonder dankbaar voor deze ( a priori niet gebudgetteerde) hulp. Te vermelden is dat  de jaarlijkse mosselsouper van KSA ook dit jaar weer doorgaat en dit op  11 oktober a.s.  (meer info op ksazwijndrecht.be). Ten slotte zijn wij  met een aantal particulieren nog gesprekken aan het voeren.

Hoewel wij stilaan de eindmeet van het vooropgestelde budget in zicht beginnen krijgen, blijven wij evenwel naar fondsen zoeken. In eerste instantie om zo veel mogelijk marge te hebben. De evaluatie van eind oktober gaan een volgende belangrijke tussenstap zijn in het bepalen van de grootte van die marge. We gaan dan de uitvoeringsoffertes (al dan niet met inbegrip van kortingen) kunnen vergelijken met de prijsoriënterende offertes waarmee het budget destijds werd opgemaakt. Ten tweede willen wij nog fondsen zoeken om onze uiteindelijke afbetalingslast zo laag mogelijk te houden.   Als u dus zelf ons project nog wil steunen of nog mensen kent die via schenking of via onze lotenlening , ons project zouden willen steunen dan kan dit nog steeds. Alle info daaromtrent is ook terug te vinden op onze website lokalen.ksazwijndrecht.be. De informatie over de fiscaal aftrekbare giften staat op de homepagina. Het inschrijvingsformulier en de uitgiftevoorwaarden van de lotenlening kan u eveneens terugvinden op volgende pagina van de website lokalen.ksazwijndrecht.be/2014/03/09/nieuwe-kleinere-lotenlening.

Maar wij zijn even blij met niet-financiële steun en helpende handen.  Wij zijn namelijk ook al bezig met de activiteiten die we volgend jaar gaan organiseren, met name  het feestweekend van  3-6 april 2015,  de meiboomplanting in de maand juni en de wereldrecordpoging munttapijtleggen in het najaar.  De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal naar het bouwproject en zullen in belangrijke mate dienen om de renteloze lening(en) terug te betalen.

Wij hopen u hiermee terug een snelle update van ons ‘verhaal’ te hebben gegeven. Voor verdere info kan u met één van de onderstaande contactpersonen en wij beloven u  naar het eind van het jaar toe een nieuwe stand van zaken te bezorgen met concrete gegevens van de uitvoeringsplannen, gedetailleerde kostenramingen en update van het budget.   En hopelijk ook al beeldmateriaal van de eerste fase(s) van de werken !!

Namens de VZW en met vriendelijke groeten,

De Decker Koen

Contactadressen :

bouw@ksazwijndrecht.be
Hans Van Nespen : hans.vannespen@telenet.be
Koen De Decker : koen.de.decker2@telenet.be  of 0485/562949
Dave De Bock : davedebock@gmail.com
Stefan Janssens : stefanjanssens@telenet.be
Jorik Bettens : jorikbettens@gmail.com

Zicht van bovenaf

Zicht van bovenaf

Laat een bericht achter