Gepost op 26.08.2014door

Beste KSA-er, oud-KSA-er, ouder en/of sympathisant,

We zijn alweer enkele maanden na de laatste infoavond,  waar we toch heel wat geinteresseerden mochten verwelkomen, en ondanks de zomervakantie ligt ons dossier niet stil.  De aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning (zgn. bouwvergunning) werd vorige maand op het college besproken en wij kunnen u melden dat de nieuwe KSA-lokalen zijn vergund. We hebben dus een administratief fiat om te bouwen !!!!!!

De effectieve start zal voor in het najaar zijn, maar wij willen u alvast uitnodigen op 20 september wanneer wij plechtig de eerste spadesteek zullen vieren vanaf 16 uur in de namiddag en dit op de terreinen in de R. Orlentstraat.  Meer details over dit evenement volgen nog in de komende weken met o.a. een extra bouwkrant. Onze architecten zijn ondertussen bezig met het aanbestedingsdossier, dat tegen eind augustus klaar zal zijn, zodat de uitvoeringsoffertes kunnen geactualiseerd worden. We zullen tegen het nieuwe werkjaar de verder uitgewerkte detailtekeningen ook op de website aanpassen.

Het is de bedoeling om nog dit kalenderjaar het voorbereidende werk (graafwerken, fundering, …) uit te voeren. De echte opbouw van het lokaal zal dan kunnen worden aangevat in de lente van 2015. Dit is goed nieuws, in de eerste plaats voor KSA zelf, maar ook voor een aantal groeperingen met wie we willen samenwerken in ons nieuwe lokaal. Naast enkele Zwijndrechtse socio-culturele verenigingen zijn er ook gesprekken aan de gang met de AKABE scoutsgroep van Linkeroever, die mogelijks op zoek moet naar een nieuw onderkomen.

Ook ons budget wordt ondertussen verder aangevuld. Naast de nog lopende subsidiedossiers, zijn er nog een aantal activiteiten gepland in het komende werkjaar om de kas verder te spijzen. We kunnen u alvast meegeven dat de afgelopen editie van de gokartrace en het weekend daarrond zeer succesvol was. Rest ons u enkel nog te melden dat er nog steeds loten beschikbaar zijn van de 2e lotenlening en dat giften via KSJ nationaal nog steeds fiscaal aftrekbaar blijven. Men zegge het verder aan eventuele geïnteresseerden.

In de hoop op uw steun te mogen blijven rekenen en u op onze komende activiteiten te mogen begroeten, verblijven wij,

mvg

De VZW Vlaamse Kerels

9jJfvZMqz3fzIxgk6cixjfQkblDSlhQfneAa60lqV-c,jm7r6Ma8uung9Oh_kdEyROGlm7Nl6v3n-hiQP9kHUcI

Laat een bericht achter