Gepost op 27.08.2013door
Terwijl onze KSA-ers zich hebben kunnen amuseren tijdens de verschillende kampen die werden georganiseerd, is er de laatste maanden niet stilgezeten door de stuurgroep. Na enkele maanden van keihard werken, zowel door onze architecten & stedenbouwkundigen als door de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Zwijndrecht, werd het RUP  geagendeerd op de gemeenteraad van 22 augustus ll.  Er waren slechts enkele opmerkingen en uiteindelijk werd het RUP met unanimiteit voorlopig goedgekeurd. Dit wil zeggen dat het openbaar onderzoek kan starten binnen de 30 dagen.  Alle wettelijke termijnen in acht genomen, blijven we min of meer op schema zitten om tegen het derde kwartaal van volgend jaar een definitieve goedkeuring en in werking treden van het RUP te realiseren.  Dit is de laatste tussenstap voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning.

Ook op andere vlakken wordt er verder gewerkt.  De detailplannen  worden verder uitgewerkt alsook een verdere detaillering van de kosten.  Op de volgende vergadering met onze architecten ( op 19 oktober) zal een nieuwe tussenstand worden opgemaakt.  Een goede maand eerder komt onze stuurgroep ook terug bijeen. Hier zal voornamelijk het subsidiedossier als het financieel luik verder worden bekeken.  Traag maar zeker blijven onze financiën verder aangroeien;  met de aktiviteiten die dit jaar door het bouwcomité/steuncomite werden georganiseerd (gokart race , sponsoring van de dodentocht) werd reeds een kleine 9000 euro bijeengehaald. Van de dodentocht verschijnt eerstdaags ook een uitgebreid verslag met foto’s op deze site.  Om verschillende redenen hebben uiteindelijk iets minder oud-leiders dan voorzien deelgenomen, maar de 4 starters hebben ALLEMAAL de eindstreep bereikt, waarvoor nogmaals een dikke proficiat.  Ook de lotenlening loopt nog steeds met ca. 2/3 van het aantal beschikbare loten verkocht.  En ondertussen blijven we ook giften ontvangen voor ons project.  U kan de lijst van mensen die ons steunen terugvinden elders op deze lijst ( link) 

Zoals hoger vermeld, hopen wij in het najaar nog meer details te kunnen verzamelen om dan in het voorjaar van 2014 een nieuwe infoavond te kunnen organiseren.  Dit is enkele maanden later dan aanvankelijk gepland, doch dit heeft alles te maken met het feit dat we eerst voorrang wilden geven aan de verdere afhandeling van het RUP. 

U ziet het ;  het wordt elke keer weer wat concreter.  Voor vragen verwijzen we u graag naar volgende contactgegevens.

Laat een bericht achter