Gepost op 17.05.2013door
In de afgelopen maanden is het aantal schenkingen verder toegenomen. De lijst met mensen die ons project steunen ( kijk hier ) groeit dan ook verder.  Daarnaast hebben we een succesvol feestweekend achter de rug en zullen wij ook later op het jaar nog 2 activiteiten organiseren ( Dodentocht en cavaverkoop ), dit allemaal ten voordele van het lokaalproject. Ook de uitgeschreven loten worden langzaam maar zeker verder verkocht. Er is evenwel nog 1/3 van de loten beschikbaar.  Men zegge het voort.
Tevens hebben we een update van ons project gegeven aan het College van Burgemeester en Schepenen en zijn wij in Antwerpen ook de toegankelijheidsadviezen gaan bespreken, dit met het oog op het grootste subsidiedossier. Op 20 mei stellen de architecten de eerste detailplannen voor.  Ook de procedure van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan gaat ondertussen verder.  Nog voor de zomer vind een plenaire vergadering plaats in kader van milieu-effecten, waarna de officiele vaststeling door het college en het openbaar onderzoek kunnen beginnen.

Laat een bericht achter