Gepost op 25.02.2013door
Zoals U eerder kon lezen , hebben wij ondertussen onze offertes binnen en hebben wij onze kostenraming verder kunnen detailleren.  Daarnaast hebben we de  marge voor eventuele  budgetoverschrijding opgetrokken van 5 naar 10 %.
Dit geeft een aangepaste verdeling van het budget zoals hieronder weergegeven :
Als we het tot op heden gerealiseerde resultaat eveneens in grafiek uitzetten , geeft dat de volgende verdeling :
Zoals u ziet zijn we momenteel vooral bezig met een groot subsidiedossier ( dat ca. 35 % van het budget uitmaakt) , alsook met het zoeken naar potentiële donateurs en het verder aan de man brengen van onze lotenlening.
Voor verdere inlichtingen dienaangaande, verwijzen wij graag naar de rechterkant van deze homepage en naar de lotenlening (onder hoofding Financiering)

Laat een bericht achter