Gepost op 24.11.2012door

Op de dia-avond van KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht op 24 november 2012 geeft de vzw Vlaamse Kerels de aftrap voor de lotenlening ten voordele van de bouw van het nieuwe KSA-lokaal. Vanaf die datum kan ingetekend worden op één of meerdere loten met een nominale waarde van €100. Het is de bedoeling om een totaal van €40.000 euro op te halen met 400 loten van €100. Het totale budget van het lokaal wordt geraamd op €450.000 euro en 20% van het bedrag zou de vzw willen ophalen als een renteloze lening, waar de lotenlening dan een onderdeel van zal uitmaken. Naast de fiscale giften is dit een andere manier waarop u KSA Zwijndrecht financieel kan steunen bij de bouw van het nieuw lokaal.

De loten hebben een nominale waarde van 100 euro en verwerven geen intrest. De looptijd bedraagt 10 jaar en elk jaar worden 40 van de 400 loten integraal terugbetaald. Welke loten elk jaar worden terugbetaald, wordt willekeurig bepaald door middel van een lottrekking. De eerste terugbetaling van de lotenlening gebeurt in oktober 2014, de laatste terugbetaling in oktober 2023.

 

Hoe intekenen?
Op de dia-avond en onderaan deze pagina zullen inschrijvingsformulieren beschikbaar zijn. Dit formulier dient overhandigd te worden aan de raad van bestuur van de vzw. Vervolgens stort u het bedrag op de rekening van de vzw, BE47 8601 1591 5180BIC SPAABE22 . Als de vzw uw inschrijving en betaling ontvangt, wordt u opgenomen in het register van obligatiehouders van de vzw Vlaamse Kerels en ontvangt u de obligatie, voorzien van de nodige handtekeningen.

 

Download het formulier en de uitgiftevoorwaarden hieronder: 

Inschrijvingsformulier Lotenlening KSA Vlaamse Kerels (pdf)

Uitgiftevoorwaarden Lotenlening KSA Vlaamse Kerels (pdf)

 

 

 

 

 

Laat een bericht achter